Ta bort resultat förberedda för borttag

<div><div><div><div><div>Attesterade resultat kan bara tas bort av attestanten. Andra personer kan förbereda resultaten för borttag, i så fall hittar attestanten resultaten direkt på sin startsida av Ladok.<br><br><i>Filmen har ljud</i></div></div></div></div></div>