Demonstration av resultatrapportering i Ladok

<div><div><div><div><div><div><div><div><div>Filmen demonstrerar hur resultatrapporteringen går till i Ladok: från det att läraren rapporterar resultaten till dess att de är attesterade och studenten ser dem.<br><br>Filmen har ljud.</div></div></div></div></div></div></div></div></div>